Tag Archive: innovatie

Mar 01

Innovatieagenda Energie Gebouwde Omgeving

Innovatieagenda Energie Gebouwde Omgeving “Een duurzame energievoorziening is één van de belangrijkste uitdagingen voor het Kabinet. In de werkprogramma’s Schoon en Zuinig1 (S&Z) en Nederland Ondernemend Innovatieland2 (NOI) staat hoe het kabinet dit de komende jaren aanpakt. Het werkprogramma Schoon en Zuinig wil vooral een maatschappelijke trendbreuk realiseren: de manier waarop we in Nederland energie …

Continue reading »

Jan 05

Consortium gaat Built-in PV ontwikkelen

Onder de noemer ‘De gebouwschil van de toekomst’ start Hogeschool Zuyd samen met een consortium van Nederlandse bedrijven, hogescholen, universiteiten en TNO Industrie Techniek een vierjarig project voor het integreren van zonnecellen in bouwelementen, zoals het dak, de gevel en het glas van de ramen. Voor het project is ruim 0,75 miljoen euro subsidie toegezegd.De …

Continue reading »