Tag Archive: duurzame energie

Mar 01

Doelstellingen duurzame energie onhaalbaar met dit beleid

De Duurzame Energie Koepel heeft in een online bliksemonderzoek onder haar achterban helaas moeten vaststellen dat 90% van de respondenten in de duurzame energiesector er geen vertrouwen in heeft dat de Europese taakstelling voor Nederland om in 2020 14% hernieuwbare energie op te wekken wordt gehaald. Aanvullend beleid en aanvullende maatregelen zijn urgent. De respondenten …

Continue reading »

Feb 22

Provincies moeten economie vergroenen

De provincies moeten een toonaangevende rol vervullen in het vergroenen van de Nederlandse economie. Dat zegt de Utrechtse gedeputeerde Wouter de Jong aan de vooravond van de provincieverkiezingen. Hij ontvouwt in het februari-nummer van Tijdschrift Milieu de plannen van de provincie Utrecht om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Hiertoe gaat de provincie jaarlijks 600 miljoen …

Continue reading »

Jan 20

Video: Licht als het nodig is (Tilburg)

Tilburg heeft als eerste stad in Europa een wijk met straatlantaarns die automatisch feller gaan branden op het moment dat een fietser of voetganger passeert en dimt als er niemand in de buurt is. Met de ledverlichting van Philips kan tot 80 procent energie worden bespaard. De lantaarnpalen in Tilburg zijn ‘slim’. Door een bewegingssensor …

Continue reading »